PRIVACYVERKLARING

ALGEMEEN

Sparkachange.eu is eigendom van Oxfam Novib. Oxfam Novib, gevestigd in Den Haag in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit omvat de website en diensten die worden geëxploiteerd of geleverd door Oxfam Novib.

Contact details

Website: www.oxfamnovib.nl
Adres: Mauritskade 9 – 2514 HD Den Haag – Nederland
Vragen via: NLD.EC-DEAR@oxfamnovib.nl

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Oxfam Novib verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voornaam en achternaam
• Organisatie
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

2. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie.

3. MET WELKE DOEL EN OP WELKE BASIS VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Oxfam Novib verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Verzenden van onze nieuwsbrief.
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening.
• Om u te informeren over onze diensten.

Oxfam Novib verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. HOE LANG BEWAREN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Oxfam Novib bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is in verband met het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt, of zolang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Als u wilt verzoeken dat we uw registratiegegevens niet langer gebruiken om u diensten te verlenen, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

5. DELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET DERDEN

Er zijn een aantal vertrouwde derde partijen met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen. Waaronder:

Wetshandhavings- of overheidsinstanties wanneer ze juridische stappen hebben ondernomen om ons te vragen de informatie vrij te geven.
Externe aanbieders van diensten aan Oxfam Novib, zoals webanalysetools van Google.
Sociale netwerken. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bent ingelogd op een van deze sociale netwerken, of communiceert via een van de sociale plug-ins, kan het sociale netwerk, op basis van uw privacy-instellingen, deze gegevens toevoegen aan uw bijbehorende profiel op dit netwerk . Als u het delen van uw gegevens wilt voorkomen, log dan uit van uw sociale netwerk voordat u onze site bezoekt of gebruikt. Indien mogelijk kunt u ook de privacy-instellingen wijzigen. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor gedetailleerde informatie over het verzamelen en doorgeven van persoonlijke gegevens, welke rechten u heeft en hoe u de juiste privacy-instellingen kunt aanpassen aan uw behoeften.

Andere situaties
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen in de volgende situaties:
Indien vereist door de wet en/of overheidsinstanties.

6. COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WE GEBRUIKEN

Zie ons cookiebeleid.

7. GEGEVENS BEKIJKEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oxfam Novib en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via onze contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en binnen vier weken, op uw verzoek.

Oxfam Novib wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. WEBSITES VAN ANDERE PARTIJEN

Op Oxfam Novib-websites vindt u mogelijk links naar andere websites. Oxfam Novib is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

9. HOE WE PERSOONLIJKE INFORMATIE BESCHERMEN?

Oxfam Novib neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

VERANDERINGEN

Oxfam Novib behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze Privacyverklaring voor het laatste privacybeleid van Oxfam Novib.

Datum
9 september 2022

Was ist klima­gerechtig­keit und warum ist sie wichtig?

Die Klimakrise betrifft uns alle, aber nicht gleichermaßen. Durch Hitzewellen, zerstörerisches Wetter, steigenden Meeresspiegel und historische Hungersnöte trifft die Klimakrise die Menschen am härtesten, die am wenigsten für das Problem verantwortlich sind und aufgrund von Unterdrückung und Diskriminierung am wenigsten Mittel haben, um sich vor den Auswirkungen zu schützen. Das ist nicht gerecht.

Die von der Klimakrise betroffenen Bevölkerungsgruppen brauchen Geld und Unterstützung. Zum Beispiel für den Wiederaufbau von Häusern und Krankenhäusern oder um Menschen zu helfen, die nach einem Wirbelsturm ihre Lebensgrundlage verloren haben. Ein internationaler Fonds zur Bewältigung der Verluste und Schäden, die durch den Klimawandel verursacht sind, ist ein erster Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit.

Klima-ungerechtig­keit

Klima­gerechtig­keit

Mi az éghajlati igazságosság és miért fontos?

A klímaválság mindannyiunkat érint, de nem egyenlően. Kánikulák, pusztító időjárás, tengerszint-emelkedés és történelmi éhínség által. A klímaválság azokat érinti a legjobban, akik a legkevésbé felelősek a problémáért és legkevésbé vannak ellátva, az elnyomás és diszkrimináció miatt, ahhoz, hogy megvédjék magukat a behatásoktól. Ez az éghajlati igazságtalanság.

A klímaválsággal sújtott frontvonalban lévő közösségeknek pénzre és támogatásra van szükségük. Például otthonok és kórházak újraépítésére vagy olyan emberek kompenzálására, akik elvesztették megélhetésüket egy ciklon után. Az első lépés a klíma egyenlőség felé egy elkülönített, nemzetközi alap lenne a frontvonalban lévő közösségek számára, hogy megbirkózzanak az éghajlatváltozás legrosszabb behatásai miatt keletkezett veszteségekkel és károkkal.

ÉGHAJLATI IGAZSÁGTALANSÁG

ÉGHAJLATI IGAZSÁGOSSÁG

Wat is klimaat­recht­vaardig­heid en waarom is het belangrijk?

De klimaatcrisis treft ons allemaal, maar niet in gelijke mate. Door hittegolven, verwoestend weer, stijgende zeeën en historische hongersnoden. De klimaatcrisis treft de mensen het hardst die het minst verantwoordelijk zijn voor het probleem en die het minst over de middelen beschikken om zichzelf te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, onderdrukking en discriminatie. Dit is klimaatonrechtvaardigheid.

Gemeenschappen getroffen door de klimaatcrisis hebben geld en steun nodig. Bijvoorbeeld om huizen en ziekenhuizen weer op te bouwen of om mensen te compenseren voor het verlies van levensonderhoud na een cycloon. Een speciaal, internationaal fonds voor gemeenschappen in de frontlinie om het verlies en de schade als gevolg van de ergste consequenties van klimaatverandering het hoofd te bieden, is een eerste stap op weg naar klimaatrechtvaardigheid.

KLIMAAT ONRECHTVAARDIGHEID

Klimaat­recht­vaardigheid