Over ons

ONS WAAROM

Klimaatverandering kent geen grenzen en raakt ons allemaal. Het raakt vooral degenen in armere landen, omdat ongelijke mondiale systemen het leven al moeilijk maken. Extreem weer, droogte en stijgende zeeën dwingen mensen nu uit hun leefomgeving en uit hun huizen.

Met minder middelen om op te vertrouwen, is het moeilijker om te overleven en te herstellen van deze rampen. Vrouwen en meisjes worden het hardst getroffen omdat sociale, politieke en culturele systemen hun stem het zwijgen opleggen en hun toegang tot de middelen en kansen beperken die nodig zijn om de klimaatverandering te weerstaan en zich eraan aan te passen.

Klimaatverandering is overal om ons heen, maar de impact ervan is ongelijk. En degenen die er het meest door worden getroffen, hebben het minste gedaan om het te veroorzaken.

Cop round up
WECF Climate Justice Needs Young Feminists
WECF Climate Justice Needs Young Feminists
WECF Climate Justice Needs Young Feminists
Activist meets Rutte

ONZE HOE

Jonge mensen geïnspireerd door hoop, hulpmiddelen en kennis ondernemen actie tegen de ongelijke systemen die klimaatverandering en onrecht veroorzaken, in hun eigen gemeenschappen en samen met andere veranderaars in heel Europa. Zelfs kleine acties dragen bij aan iets groots in de strijd tegen de ongelijke systemen die klimaatverandering en onrecht veroorzaken.

ONZE OPROEP OP ACTIE

Er is maar een vonk voor nodig – post een idee, deel een gesprek, start een debat, vind een gemeenschap, plant een tuin, maak een duurzame keuze, teken een petitie, breng een stem uit, doe mee aan een mars. Eis nu echte systeemverandering voor een eerlijke en duurzame toekomst voor alle mensen en onze planeet. Ieder van ons kan een rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering en onrecht.

We kunnen allemaal een vonk zijn die verandering teweegbrengt, vanaf vandaag.

Action Earth day
Earth day actions

SPARK CONSORTIUM EN PARTNERS

SPARK wordt gedragen door een divers consortium bestaande uit 20 organisaties in 13 Europese landen, die samenwerken om klimaatrechtvaardigheid te stimuleren. We doen dit door het bewustzijn te vergroten, capaciteit op te bouwen en EU-burgers, met name jongeren, te helpen bij het opbouwen en mobiliseren van publieke steun voor ambitieus genderrechtvaardig klimaatverandering en ontwikkelingsbeleid in overeenstemming met Agenda 2030.

Aangezien vrouwen en meisjes onevenredig worden getroffen door klimaatverandering en vaak worden uitgesloten van strategieën voor aanpassing aan de klimaatverandering als gevolg van ongelijkheden, wil SPARK gendertransformerend zijn en heeft het een sterke strategie voor genderrechtvaardigheid als kern.

SPARK wordt gecreëerd en onderhouden met financiële steun van de Europese Unie, via de EC-DEAR (Development Education and Awareness Raising).

België

11.11.11

11.11.11 is de coalitie voor internationale solidariteit. In Vlaanderen brengen zij ongeveer 60 NGO’s, vakbonden, bewegingen en diverse solidariteitsgroepen en meer dan 20.000 vrijwilligers samen om verandering teweeg te brengen. 11.11.11 maakt deel uit van een wereldwijd netwerk dat de krachten bundelt om één gemeenschappelijk doel te bereiken: een eerlijke wereld zonder uitbuiting.

Italië

Logo ICN

ICN

Italian Climate Network is opgericht met als doel de strijd tegen klimaatverandering in Italië af te dwingen door middel van verspreiding van wetenschappelijke onderwerpen, bevordering van het bewustzijn van klimaatverandering in de samenleving en monitoring en oriëntatie van politieke keuzes met betrekking tot klimaatverandering in Italië.

Portugal

ZERO

ZERO, opgericht in Portugal in 2015, gelooft dat alleen door het evenwicht tussen milieu, maatschappij en economie het mogelijk zal zijn om een meer samenhangende wereld op te bouwen; sociaal en economisch, met volledige inachtneming van de natuurlijke grenzen van de planeet. ZERO’s missie is om van duurzaamheid het structurerende element van overheidsbeleid te maken en het volgende te bereiken: NUL fossiele brandstoffen, NUL vervuiling, NUL verspilling van hulpbronnen, NUL vernietiging van ecosystemen en biodiversiteit en NUL sociale en economische ongelijkheid.

Duitsland

Logo Oxfam Deutschland

Oxfam Duitsland

Oxfam is een wereldwijde beweging van mensen die strijden tegen ongelijkheid om een einde te maken aan armoede en onrecht. In alle regio’s, van lokaal tot mondiaal, werken we met mensen om blijvende verandering teweeg te brengen.
Ons werk is gebaseerd op de toewijding aan de universaliteit van mensenrechten. Gedreven door diversiteit en onze vragen baseren op bewijs en ervaring, kiezen we overal partij tegen armoede en onrecht. Feministische benaderingen leiden al onze analyse, actie en interactie.

Bulgarije

Za Zemiata

Za Zemiata /ЗА ЗЕМЯТА is een organisatie die de inspanningen verenigt van mensen die vastbesloten zijn om te werken aan het creëren van milieuvriendelijk en gelijk leven op onze planeet, waarbij de uitbuiting van mens en natuur wordt uitgesloten.

Roemenië

ART

ART is sinds 2013 de Roemeense nationale HUB van het Transition Network, een organisatie die bedoeld is om gemeenschappen te inspireren, aan te moedigen, te verbinden en te trainen, en om transitie-initiatieven te implementeren als antwoord op de huidige wereldwijde uitdagingen

Nederland

Logo Oxfam Novib

Oxfam Novib

Oxfam is een wereldwijde beweging van mensen die strijden tegen ongelijkheid om een einde te maken aan armoede en onrecht. In alle regio’s, van lokaal tot mondiaal, werken we met mensen om blijvende verandering teweeg te brengen.
Ons werk is gebaseerd op de toewijding aan de universaliteit van mensenrechten. Gedreven door diversiteit en onze vragen baseren op bewijs en ervaring, kiezen we overal partij tegen armoede en onrecht. Feministische benaderingen leiden al onze analyse, actie en interactie.

Hongarije

NSC-FoE Hungary

De missie van de National Society of Conservationists (NSC), bestaande uit meer dan 100 Hongaarse ledengroepen, is de alomvattende bescherming van de natuur en de bevordering van duurzame ontwikkeling. We zijn radicaal in onze principes: we willen besluitvormers en burgers wijzen op de oorzaken van milieuproblemen, door het organiseren van campagnes, professionele evenementen, diepgaande studies en publicaties en gerichte lobby.

Tsjechische Republiek

CDE

Centre for Transport and Energy is an organization that focuses on the environmental impacts of transportation and energy production, especially those on the Earth’s climate. We see our goal in building and reinforcing a wide platform of groups and individuals who are interested in working towards sustainable transport and energy future.

Frankrijk

Logo Oxfam France

Oxfam Frankrijk

Oxfam is een wereldwijde beweging van mensen die strijden tegen ongelijkheid om een einde te maken aan armoede en onrecht. In alle regio’s, van lokaal tot mondiaal, werken we met mensen om blijvende verandering teweeg te brengen.
Ons werk is gebaseerd op de toewijding aan de universaliteit van mensenrechten. Gedreven door diversiteit en onze vragen baseren op bewijs en ervaring, kiezen we overal partij tegen armoede en onrecht. Feministische benaderingen leiden al onze analyse, actie en interactie.

Wereldwijd

Logo Oxfam International

Oxfam International

Oxfam is een wereldwijde beweging van mensen die strijden tegen ongelijkheid om een einde te maken aan armoede en onrecht. In alle regio’s, van lokaal tot mondiaal, werken we met mensen om blijvende verandering teweeg te brengen.
Ons werk is gebaseerd op de toewijding aan de universaliteit van mensenrechten. Gedreven door diversiteit en onze vragen baseren op bewijs en ervaring, kiezen we overal partij tegen armoede en onrecht. Feministische benaderingen leiden al onze analyse, actie en interactie.

België

Logo Oxfam Brussel

Oxfam België

Oxfam is een wereldwijde beweging van mensen die strijden tegen ongelijkheid om een einde te maken aan armoede en onrecht. In alle regio’s, van lokaal tot mondiaal, werken we met mensen om blijvende verandering teweeg te brengen.
Ons werk is gebaseerd op de toewijding aan de universaliteit van mensenrechten. Gedreven door diversiteit en onze vragen baseren op bewijs en ervaring, kiezen we overal partij tegen armoede en onrecht. Feministische benaderingen leiden al onze analyse, actie en interactie.

Frankrijk

CliMates

CliMates is een internationaal laboratorium van ideeën en acties, waar vrijwilligers, studenten en jonge professionals rond klimaatkwesties samenkomen. Het doel van onze niet-gouvernementele organisatie is de uitdaging van klimaatverandering aan te gaan.

Europa

Ecolise

ECOLISE, het Europese netwerk voor door de gemeenschap geleide initiatieven op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid, is een coalitie van lidorganisaties die zich bezighouden met het promoten en ondersteunen van lokale gemeenschappen in heel Europa bij hun inspanningen om wegen naar een duurzame toekomst te bouwen.

VK

Climate Outreach

Climate Outreach is een team van sociale wetenschappers en communicatiespecialisten met een passie voor het verbreden en verdiepen van de publieke betrokkenheid bij klimaatverandering. Door middel van ons onderzoek, praktische gidsen en adviesdiensten helpen we onze organisaties om een divers publiek te bereiken dat verder gaat dan de gebruikelijke doelgroepen. We richten ons op het opbouwen en behouden van maatschappelijke steun voor klimaatactie, het overwinnen van politieke polarisatie en het omzetten van bezorgdheid in actie. We hebben bijna twee decennia ervaring in het werken met een reeks internationale partners, waaronder de overheid, internationale instanties, media en liefdadigheidsinstellingen.

VK

Logo Oxfam

Oxfam GB

Oxfam is een wereldwijde beweging van mensen die strijden tegen ongelijkheid om een einde te maken aan armoede en onrecht. In alle regio’s, van lokaal tot mondiaal, werken we met mensen om blijvende verandering teweeg te brengen.
Ons werk is gebaseerd op de toewijding aan de universaliteit van mensenrechten. Gedreven door diversiteit en onze vragen baseren op bewijs en ervaring, kiezen we overal partij tegen armoede en onrecht. Feministische benaderingen leiden al onze analyse, actie en interactie.

Spanje

Logo Oxfam Intermon

Oxfam Intermón

Oxfam is een wereldwijde beweging van mensen die strijden tegen ongelijkheid om een einde te maken aan armoede en onrecht. In alle regio’s, van lokaal tot mondiaal, werken we met mensen om blijvende verandering teweeg te brengen.
Ons werk is gebaseerd op de toewijding aan de universaliteit van mensenrechten. Gedreven door diversiteit en onze vragen baseren op bewijs en ervaring, kiezen we overal partij tegen armoede en onrecht. Feministische benaderingen leiden al onze analyse, actie en interactie.

België

CAN Europe

Climate Action Network Europe is Europa’s leidende NGO-coalitie die gevaarlijke klimaatverandering bestrijdt. Met meer dan 185 lidorganisaties die actief zijn in 38 Europese landen, die meer dan 1.700 NGO’s en meer dan 40 miljoen burgers vertegenwoordigen, promoot CAN Europe duurzaam klimaat-, energie- en ontwikkelingsbeleid in heel Europa.

Letland

Logo Zala briviba

Green Liberty

Green Liberty (Zaļā brīvība in het Lets) is een organisatie met als missie bij te dragen aan de ontwikkeling van een samenleving waarin mensen in harmonie met elkaar en met de omgeving leven. Met als doel het bewustzijn te vergroten over de sociale en ecologische implicaties van de huidige trends in consumentisme, handel en globalisering, om mensen in staat te stellen zinvolle beslissingen te nemen die direct en indirect verband houden met hun leven en om machtsmisbruik tegen te gaan.

Netherland/­Wereldwijd

WECF Internationaal

WECF, Women Engage for a Common Future, is een netwerk van meer dan 250 vrouwen-en milieuorganisaties in 70 landen. Ons doel is het versterken van vrouwelijk leiderschap en gendergelijkheid op het terrein van duurzaamheid. Dat doen we door te werken op drie thema’s: duurzame ontwikkeling, klimaat- en milieuactie en een gifvrije samenleving. Altijd vanuit feministische perspectief. Met onze activiteiten gericht op capaciteitsversterking, beleidsbeïnvloeding en het vergroten van bewustwording versterken we de positie van vrouwen wereldwijd.

Contact

Heb je een vraag? Stuur ons een bericht!

Contact – NL

Was ist klima­gerechtig­keit und warum ist sie wichtig?

Die Klimakrise betrifft uns alle, aber nicht gleichermaßen. Durch Hitzewellen, zerstörerisches Wetter, steigenden Meeresspiegel und historische Hungersnöte trifft die Klimakrise die Menschen am härtesten, die am wenigsten für das Problem verantwortlich sind und aufgrund von Unterdrückung und Diskriminierung am wenigsten Mittel haben, um sich vor den Auswirkungen zu schützen. Das ist nicht gerecht.

Die von der Klimakrise betroffenen Bevölkerungsgruppen brauchen Geld und Unterstützung. Zum Beispiel für den Wiederaufbau von Häusern und Krankenhäusern oder um Menschen zu helfen, die nach einem Wirbelsturm ihre Lebensgrundlage verloren haben. Ein internationaler Fonds zur Bewältigung der Verluste und Schäden, die durch den Klimawandel verursacht sind, ist ein erster Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit.

Klima-ungerechtig­keit

Klima­gerechtig­keit

Mi az éghajlati igazságosság és miért fontos?

A klímaválság mindannyiunkat érint, de nem egyenlően. Kánikulák, pusztító időjárás, tengerszint-emelkedés és történelmi éhínség által. A klímaválság azokat érinti a legjobban, akik a legkevésbé felelősek a problémáért és legkevésbé vannak ellátva, az elnyomás és diszkrimináció miatt, ahhoz, hogy megvédjék magukat a behatásoktól. Ez az éghajlati igazságtalanság.

A klímaválsággal sújtott frontvonalban lévő közösségeknek pénzre és támogatásra van szükségük. Például otthonok és kórházak újraépítésére vagy olyan emberek kompenzálására, akik elvesztették megélhetésüket egy ciklon után. Az első lépés a klíma egyenlőség felé egy elkülönített, nemzetközi alap lenne a frontvonalban lévő közösségek számára, hogy megbirkózzanak az éghajlatváltozás legrosszabb behatásai miatt keletkezett veszteségekkel és károkkal.

ÉGHAJLATI IGAZSÁGTALANSÁG

ÉGHAJLATI IGAZSÁGOSSÁG

Wat is klimaat­recht­vaardig­heid en waarom is het belangrijk?

De klimaatcrisis treft ons allemaal, maar niet in gelijke mate. Door hittegolven, verwoestend weer, stijgende zeeën en historische hongersnoden. De klimaatcrisis treft de mensen het hardst die het minst verantwoordelijk zijn voor het probleem en die het minst over de middelen beschikken om zichzelf te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, onderdrukking en discriminatie. Dit is klimaatonrechtvaardigheid.

Gemeenschappen getroffen door de klimaatcrisis hebben geld en steun nodig. Bijvoorbeeld om huizen en ziekenhuizen weer op te bouwen of om mensen te compenseren voor het verlies van levensonderhoud na een cycloon. Een speciaal, internationaal fonds voor gemeenschappen in de frontlinie om het verlies en de schade als gevolg van de ergste consequenties van klimaatverandering het hoofd te bieden, is een eerste stap op weg naar klimaatrechtvaardigheid.

KLIMAAT ONRECHTVAARDIGHEID

Klimaat­recht­vaardigheid