Monumentale overwinning op #COP27

133.610 mensen steunden de oproep van de Keniaanse klimaatactiviste Elizabeth Wathuti voor een internationaal klimaatschadefonds, oftewel een fonds voor “Loss & Damage”. En met succes!

In een lang verwachte beslissing zijn alle regeringen op de COP27 overeengekomen een klimaatschadefonds op te richten. Dit is een eerste stap in een proces om de systematische onrechtvaardigheid recht te zetten voor miljarden mensen, met name in het globale zuiden, die het minst verantwoordelijk zijn maar zich in de frontlinie van de klimaatcrisis bevinden. Zij die te lijden hebben onder verwoestende gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, droogte, orkanen en stijging van de zeespiegel, krijgen meer hoop dat hun recht op steun en compensatie zal worden gerespecteerd.

De oprichting van het klimaatschadefonds is ook een duidelijke overwinning voor maatschappelijke organisaties overal ter wereld, die deze kwestie een prioriteit hebben gemaakt, en hun bereik hebben gebruikt om druk uit te oefenen op de rijkere landen om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de klimaatcrisis die zij al in het verleden hebben veroorzaakt. 

COP27 heeft weliswaar de gevolgen van de klimaatcrisis aangepakt, maar niet de onderliggende oorzaak: Fossiele brandstoffen. Met het uitblijven van een akkoord over een eerlijke en snelle uitfasering van alle fossiele brandstoffen – kolen, olie en gas – is duidelijk geworden dat dit proces wordt beheerst door lobbyisten en belangen van fossiele brandstoffenindustrie. Het akkoord om voor het eerst in dit proces de investeringen in hernieuwbare energie te vergroten, werdt toegejuicht, maar zonder een krachtig resultaat over de geleidelijke afschaffing van alle fossiele brandstoffen dreigen we de 1,5°C te overschrijden. 

Dankzij de steun van mensen uit alle lagen van de bevolking en het gepassioneerde pleidooi van wereldwijde activisten is deze overwinning mogelijk geworden. Het toont aan dat we samen een verandering teweeg kunnen brengen!

Kijk uit naar onze komende campagnes en steun ons om de grens van 1,5 graden in leven te houden.

 

Was ist klima­gerechtig­keit und warum ist sie wichtig?

Die Klimakrise betrifft uns alle, aber nicht gleichermaßen. Durch Hitzewellen, zerstörerisches Wetter, steigenden Meeresspiegel und historische Hungersnöte trifft die Klimakrise die Menschen am härtesten, die am wenigsten für das Problem verantwortlich sind und aufgrund von Unterdrückung und Diskriminierung am wenigsten Mittel haben, um sich vor den Auswirkungen zu schützen. Das ist nicht gerecht.

Die von der Klimakrise betroffenen Bevölkerungsgruppen brauchen Geld und Unterstützung. Zum Beispiel für den Wiederaufbau von Häusern und Krankenhäusern oder um Menschen zu helfen, die nach einem Wirbelsturm ihre Lebensgrundlage verloren haben. Ein internationaler Fonds zur Bewältigung der Verluste und Schäden, die durch den Klimawandel verursacht sind, ist ein erster Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit.

Klima-ungerechtig­keit

Klima­gerechtig­keit

Mi az éghajlati igazságosság és miért fontos?

A klímaválság mindannyiunkat érint, de nem egyenlően. Kánikulák, pusztító időjárás, tengerszint-emelkedés és történelmi éhínség által. A klímaválság azokat érinti a legjobban, akik a legkevésbé felelősek a problémáért és legkevésbé vannak ellátva, az elnyomás és diszkrimináció miatt, ahhoz, hogy megvédjék magukat a behatásoktól. Ez az éghajlati igazságtalanság.

A klímaválsággal sújtott frontvonalban lévő közösségeknek pénzre és támogatásra van szükségük. Például otthonok és kórházak újraépítésére vagy olyan emberek kompenzálására, akik elvesztették megélhetésüket egy ciklon után. Az első lépés a klíma egyenlőség felé egy elkülönített, nemzetközi alap lenne a frontvonalban lévő közösségek számára, hogy megbirkózzanak az éghajlatváltozás legrosszabb behatásai miatt keletkezett veszteségekkel és károkkal.

ÉGHAJLATI IGAZSÁGTALANSÁG

ÉGHAJLATI IGAZSÁGOSSÁG

Wat is klimaat­recht­vaardig­heid en waarom is het belangrijk?

De klimaatcrisis treft ons allemaal, maar niet in gelijke mate. Door hittegolven, verwoestend weer, stijgende zeeën en historische hongersnoden. De klimaatcrisis treft de mensen het hardst die het minst verantwoordelijk zijn voor het probleem en die het minst over de middelen beschikken om zichzelf te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, onderdrukking en discriminatie. Dit is klimaatonrechtvaardigheid.

Gemeenschappen getroffen door de klimaatcrisis hebben geld en steun nodig. Bijvoorbeeld om huizen en ziekenhuizen weer op te bouwen of om mensen te compenseren voor het verlies van levensonderhoud na een cycloon. Een speciaal, internationaal fonds voor gemeenschappen in de frontlinie om het verlies en de schade als gevolg van de ergste consequenties van klimaatverandering het hoofd te bieden, is een eerste stap op weg naar klimaatrechtvaardigheid.

KLIMAAT ONRECHTVAARDIGHEID

Klimaat­recht­vaardigheid