Bronnen

Wil jij je inzetten voor klimaatrechtvaardigheid? Op deze pagina vind je nuttige bronnen, zoals actiepakketten of activiteitengidsen in verschillende talen.

WORKSHOP STARTERSGIDS: HOE JONGE FEMINISTEN TE MOBILISEREN VOOR KLIMAATRECHTVAARDIGHEID

Deze workshop toolkit is erop gericht om jou en jouw ervaringen centraal te stellen om je te helpen strategieën te creëren om beleidsmakers te beïnvloeden in deze belangrijke kwesties en een beter begrip van jezelf te krijgen. Bovendien geeft het activiteiten voor zelfreflectie, zelfontwikkeling en een kant-en-klaar workshopprogramma, dat je als bijlage bij deze Toolkit vindt.

Transformatieve paden

Deze publicatie analyseert de doelen van de Agenda 2030 en de Overeenkomst van Parijs om specifieke doelen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor te stellen die de opbouw van een rechtvaardigere samenleving bevorderen – vanuit economisch, milieu- en genderperspectief.

Hoe maak je een succesvolle digitale campagne

Het moderne ecosysteem van digitale media is rijp voor milieuactivisme. Met wat begeleiding en het delen van kennis kunnen activisten beginnen te profiteren van de schaal van het digitale landschap.

Digitaal succes zorgt voor een blijvende verandering in de echte wereld. Deze diepgaande gids is bedoeld om gretige activisten te voorzien van de nodige hulpmiddelen om hun digitale reis te beginnen en om jonge mensen te voorzien van praktische hulpmiddelen en digitale communicatiestrategieën, die ze kunnen toepassen om hun klimaatactie te versterken en effectieve bewustmakings- en pleitbezorgingsacties te voeren via sociale media en andere digitale platforms.

COMMUNICEREN OVER KLIMAATRECHTVAARDIGHEID MET JONGEREN IN EUROPA

Dit nieuwe rapport onderzoekt in welke mate jongeren in heel Europa de berichten over klimaatrechtvaardigheid begrijpen en erop reageren. Het geeft ook een overzicht van belangrijke inzichten en aanbevelingen over hoe pleitbezorgers klimaatrechtvaardigheid effectiever en krachtiger kunnen communiceren. Het geeft antwoord op vragen als: Wat denken jongeren in heel Europa over klimaatrechtvaardigheid, en wat begrijpen ze van herstelbetalingen voor verlies en schade, en over systeemverandering en macht? Hoer voelen ze zich over en hoe reageren ze op berichten die op deze problemen zijn gericht?

KLIMAATRECHTVAARDIGHEID TOOLKIT

Jongeren van alle achtergronden mobiliseren zich om de wereld ten goede te veranderen en vinden nieuwe manieren om over hun identiteit te onderhandelen in deze tijden van onzekerheid en verandering. Als jij je ook zorgen maakt over de toekomst vanwege de klimaatcrisis, dan leert deze toolkit je hoe je deze gevoelens kunt omzetten in positieve actie.

KLIMAATRECHTVAARDIGHEID TOOLKIT VOOR JONGEREN

Klimaatrechtvaardigheid omschrijft klimaatverandering als een ethische, politieke en sociale kwestie, niet alleen als een milieuprobleem dat technische oplossingen vereist: het doordringt elke laag van de samenleving en wordt weerspiegeld in de ongelijkheden die tegenwoordig in onze wereld aanwezig zijn. Wat je achtergrond ook is, jouw unieke ervaringen zijn waardevol in de strijd voor een betere wereld. Iedereen zou zich op wat voor manier dan ook moeten inzetten – deze toolkit helpt jou uit te leggen hoe je dit kunt doen.

Guia para o ativismo

Deze Portugese gids laat een verscheidenheid aan activiteiten zien die je kunt ondernemen als je je zorgen maakt over de kwestie van klimaatverandering, ongeacht het niveau van activisme dat je wilt hebben.

Petit guide de l’Ecofemnisme

Deze kleine (Franse) praktische gids voor ecofeminisme toont de mogelijke impact van de theorie rond ecofeminisme in de realiteit en de praktijk. Aan de hand van tien thema’s biedt het je veel concrete acties die je op je eigen schaal kunt ondernemen om ecofeminist te zijn!

ACTIVITEITENKIT KLIMAATRECHTVAARDIGHEID HEEFT JONGE FEMINISTEN NODIG

Deze toolkit is bedoeld om jou en je ervaringen centraal te stellen, zodat je strategieën kunt ontwikkelen om besluitvormers te beïnvloeden en uzelf beter te begrijpen. Het is de tweede in een reeks en geeft je tips voor activisme rond klimaatrechtvaardigheid. Deze toolkit heeft een andere benadering en biedt activiteiten voor zelfreflectie en strategievorming voor een andere belangrijke internationale conferentie, de Commission on the Status of Women

Was ist klima­gerechtig­keit und warum ist sie wichtig?

Die Klimakrise betrifft uns alle, aber nicht gleichermaßen. Durch Hitzewellen, zerstörerisches Wetter, steigenden Meeresspiegel und historische Hungersnöte trifft die Klimakrise die Menschen am härtesten, die am wenigsten für das Problem verantwortlich sind und aufgrund von Unterdrückung und Diskriminierung am wenigsten Mittel haben, um sich vor den Auswirkungen zu schützen. Das ist nicht gerecht.

Die von der Klimakrise betroffenen Bevölkerungsgruppen brauchen Geld und Unterstützung. Zum Beispiel für den Wiederaufbau von Häusern und Krankenhäusern oder um Menschen zu helfen, die nach einem Wirbelsturm ihre Lebensgrundlage verloren haben. Ein internationaler Fonds zur Bewältigung der Verluste und Schäden, die durch den Klimawandel verursacht sind, ist ein erster Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit.

Klima-ungerechtig­keit

Klima­gerechtig­keit

Mi az éghajlati igazságosság és miért fontos?

A klímaválság mindannyiunkat érint, de nem egyenlően. Kánikulák, pusztító időjárás, tengerszint-emelkedés és történelmi éhínség által. A klímaválság azokat érinti a legjobban, akik a legkevésbé felelősek a problémáért és legkevésbé vannak ellátva, az elnyomás és diszkrimináció miatt, ahhoz, hogy megvédjék magukat a behatásoktól. Ez az éghajlati igazságtalanság.

A klímaválsággal sújtott frontvonalban lévő közösségeknek pénzre és támogatásra van szükségük. Például otthonok és kórházak újraépítésére vagy olyan emberek kompenzálására, akik elvesztették megélhetésüket egy ciklon után. Az első lépés a klíma egyenlőség felé egy elkülönített, nemzetközi alap lenne a frontvonalban lévő közösségek számára, hogy megbirkózzanak az éghajlatváltozás legrosszabb behatásai miatt keletkezett veszteségekkel és károkkal.

ÉGHAJLATI IGAZSÁGTALANSÁG

ÉGHAJLATI IGAZSÁGOSSÁG

Wat is klimaat­recht­vaardig­heid en waarom is het belangrijk?

De klimaatcrisis treft ons allemaal, maar niet in gelijke mate. Door hittegolven, verwoestend weer, stijgende zeeën en historische hongersnoden. De klimaatcrisis treft de mensen het hardst die het minst verantwoordelijk zijn voor het probleem en die het minst over de middelen beschikken om zichzelf te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, onderdrukking en discriminatie. Dit is klimaatonrechtvaardigheid.

Gemeenschappen getroffen door de klimaatcrisis hebben geld en steun nodig. Bijvoorbeeld om huizen en ziekenhuizen weer op te bouwen of om mensen te compenseren voor het verlies van levensonderhoud na een cycloon. Een speciaal, internationaal fonds voor gemeenschappen in de frontlinie om het verlies en de schade als gevolg van de ergste consequenties van klimaatverandering het hoofd te bieden, is een eerste stap op weg naar klimaatrechtvaardigheid.

KLIMAAT ONRECHTVAARDIGHEID

Klimaat­recht­vaardigheid