Zdroje

Chceš se aktivně zapojit do boje za klimatickou spravedlnost? Na této stránce najdeš užitečné zdroje, jako jsou tipy na to, jak uspořádat nějakou akci nebo průvodce aktivitami v různých jazycích.

WORKSHOP STARTER GUIDE: HOW TO MOBILISE YOUNG FEMINIST FOR CLIMATE JUSTICE

This workshop toolkit aims to put you and your experiences at the centre to help you create strategies to influence decision makers on these important issues and gain a better understanding of yourself. On top of this it gives activities for self-reflection, self development, and a ready-to-go workshop program, which you will find as an Annex to this Toolkit.

Transformative pathways

This publication analyses the goals of the Agenda 2030 and the Paris Agreement in order to propose specific targets for the Sustainable Development Goals that promote the construction of a more just society – from economic, environmental, and gendered perspectives.

How to create a succesful digital campaign

The modern digital media ecosystem is ripe for environmental activism. With some guidance and knowledge sharing, activists can start taking advantage of the scale of the digital landscape.

Digital success generates an everlasting change in the real world. This in-depth guide aims to equip eager activists with the necessary tools to start their digital journey and to provide young people with practical tools and digital communication strategies, which they will be able to apply to amplify their climate action and to conduct effective awareness-raising and advocacy actions through social media and other digital platforms.

Communicating climate justice with young adults in europe

This new report explores how young people across Europe understand and respond to climate justice messaging, alongside key insights and recommendations for how advocates can more effectively and powerfully communicate climate justice. It answers questions such as: What do young people across Europe think about climate justice, and what do they understand about reparations for loss and damage, and about systemic change and power? What do they feel about and how do they respond to messaging which focuses on these issues?

NÁSTROJE PRO PODPORU KLIMATICKÉ SPRAVEDLNOSTI

Mladí lidé z různých prostředí se spojují, aby měnili svět k lepšímu, a hledají nové způsoby, jak v době nejistoty a změn vyjednávat o své identitě. Pokud se také obáváš o svoji budoucnost kvůli klimatické krizi – tenhle balík nástrojů ti pomůže proměnit pocity strachu a nejistoty v nějakou pozitivní akci.

Climate Justice toolkit for youth

Climate justice frames climate change as an ethical, political and social issue, not merely an environmental problem that requires technical solutions: it permeates every layer of society and is reflected in the inequalities present in our world today. No matter what your background, your unique experiences are valuable in the fight for a better world. Everyone should engage in whatever way they can – this toolkit will help explain how to do so.

Guia para o ativismo

Tento portugalský průvodce obsahuje tipy na různé aktivity, které můžeš provádět, pokud ti změna klimatu není lhostejná.

Petit guide de l’Ecofemnisme

Tento malý (francouzský) praktický průvodce ekofeminismem ukazuje možné pozitivní dopady ekofeminismu v realitě a praxi. Na deseti tématech ukazuje konkrétní opatření, která můžeš podniknout, abys ses stal*a ekofeminist*kou!

Activity Kit Climate Justice Needs Young Feminists

Cíl této brožury je jendoduchý.Pomůže ti vytvářet strategie, díky kterým se ti bude dařit komunikovat s politiky a ještě ke všemu u toho možná lépe porozumíš sám*sama sobě.
Najdeš tu tipy, jak se zapojit do klimatického aktivismu a jak prosazovat klimatickou spravedlnost.

Was ist klima­gerechtig­keit und warum ist sie wichtig?

Die Klimakrise betrifft uns alle, aber nicht gleichermaßen. Durch Hitzewellen, zerstörerisches Wetter, steigenden Meeresspiegel und historische Hungersnöte trifft die Klimakrise die Menschen am härtesten, die am wenigsten für das Problem verantwortlich sind und aufgrund von Unterdrückung und Diskriminierung am wenigsten Mittel haben, um sich vor den Auswirkungen zu schützen. Das ist nicht gerecht.

Die von der Klimakrise betroffenen Bevölkerungsgruppen brauchen Geld und Unterstützung. Zum Beispiel für den Wiederaufbau von Häusern und Krankenhäusern oder um Menschen zu helfen, die nach einem Wirbelsturm ihre Lebensgrundlage verloren haben. Ein internationaler Fonds zur Bewältigung der Verluste und Schäden, die durch den Klimawandel verursacht sind, ist ein erster Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit.

Klima-ungerechtig­keit

Klima­gerechtig­keit

Mi az éghajlati igazságosság és miért fontos?

A klímaválság mindannyiunkat érint, de nem egyenlően. Kánikulák, pusztító időjárás, tengerszint-emelkedés és történelmi éhínség által. A klímaválság azokat érinti a legjobban, akik a legkevésbé felelősek a problémáért és legkevésbé vannak ellátva, az elnyomás és diszkrimináció miatt, ahhoz, hogy megvédjék magukat a behatásoktól. Ez az éghajlati igazságtalanság.

A klímaválsággal sújtott frontvonalban lévő közösségeknek pénzre és támogatásra van szükségük. Például otthonok és kórházak újraépítésére vagy olyan emberek kompenzálására, akik elvesztették megélhetésüket egy ciklon után. Az első lépés a klíma egyenlőség felé egy elkülönített, nemzetközi alap lenne a frontvonalban lévő közösségek számára, hogy megbirkózzanak az éghajlatváltozás legrosszabb behatásai miatt keletkezett veszteségekkel és károkkal.

ÉGHAJLATI IGAZSÁGTALANSÁG

ÉGHAJLATI IGAZSÁGOSSÁG

Co je klimatická spravedlnost a proč na ní záleží

Klimatická krize se dotýká nás všech, ale ne stejnou měrou. Vlny veder, ničivé počasí, stoupající hladina moří a hladomory. Klimatická krize nejvíce zasahuje lidi, kteří za tento problém nesou nejmenší odpovědnost a kteří mají kvůli diskriminaci nejméně prostředků na to, aby se před dopady krize chránili. To je klimatická nespravedlnost.

Lidé v první linii klimatické krize potřebují finance a podporu. Například na obnovu domů a nemocnic nebo jako kompenzace za to, že po cyklonu přišli o živobytí. Zavedení mezinárodního finančního fondu pro komunity v první linii, které se vyrovnávají se ztrátami a škodami způsobenými nejhoršími dopady změny klimatu, je prvním krokem na cestě ke klimatické spravedlnosti.

KLIMATICKÁ NESPRAVEDLNOST

KLIMATICKÁ SPRAVEDLNOST