Zásady uchovávání souborů cookie

Na těchto webových stránkách používáme soubory cookie. Soubor cookie je jednoduchý malý soubor, který je odesílán se stránkami tohoto webu [a/nebo aplikací Flash] a ukládán vaším prohlížečem na pevný disk vašeho počítače. Informace v něm uložené mohou být při další návštěvě odeslány zpět na naše servery.

GOOGLE ANALYTICS

Prostřednictvím našich webových stránek umisťuje americká společnost Google v rámci služby „Analytics“ soubor cookie. Tuto službu používáme ke sledování a získávání zpráv o tom, jak návštěvníci webové stránky používají. Společnost Google může tyto informace poskytnout třetím stranám, pokud je k tomu ze zákona povinna, nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google. My na to nemáme žádný vliv. Nepovolili jsme společnosti Google používat získané analytické informace pro jiné služby společnosti Google.

Informace, které Google shromažďuje, jsou v maximální možné míře anonymizovány. Vaše IP adresa se výslovně neuvádí. Informace jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google prohlašuje, že bude dodržovat zásady štítu na ochranu soukromí a je přidružena k programu štítu na ochranu soukromí Ministerstva obchodu USA. To znamená, že je zajištěna odpovídající úroveň ochrany při zpracování veškerých osobních údajů.

TLAČÍTKA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

Naše webové stránky obsahují tlačítka pro propagaci („like“) nebo sdílení („tweet“) webových stránek na sociálních sítích, jako jsou Facebook a Twitter. Tato tlačítka fungují prostřednictvím částí kódu, které pocházejí z Facebooku, respektive Twitteru. Prostřednictvím tohoto kódu jsou umisťovány soubory cookie. My na to nemáme žádný vliv. Přečtěte si prosím prohlášení o ochraně osobních údajů Facebooku a Twitteru (která se mohou pravidelně měnit), abyste se dozvěděli, jak nakládají s vašimi (osobními) údaji, které zpracovávají prostřednictvím těchto souborů cookie.

Informace, které shromažďují, jsou v maximální možné míře anonymizovány. Informace jsou přenášeny a ukládány společnostmi Twitter, Facebook, Google+ a LinkedIn na serverech ve Spojených státech. Společnosti LinkedIn, Twitter, Facebook a Google+ prohlašují, že dodržují zásady štítu na ochranu soukromí a jsou zapojeny do programu štítu na ochranu soukromí amerického ministerstva obchodu. To znamená, že je zajištěna odpovídající úroveň ochrany při zpracování veškerých osobních údajů.

PRÁVO NA PŘÍSTUP K ÚDAJŮM A JEJICH OPRAVU NEBO VYMAZÁNÍ

Máte právo požádat o přístup ke svým údajům a o jejich opravu nebo vymazání. V tomto směru navštivte naši kontaktní stránku. Abychom předešli zneužití, můžeme vás požádat, abyste se náležitě identifikovali. Pokud jde o přístup k osobním údajům spojeným se souborem cookie, musíte zaslat kopii daného souboru cookie. Tuto informaci naleznete v nastavení svého prohlížeče.

POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ SOUBORŮ COOKIE A JEJICH VYMAZÁNÍ

Další informace o povolování, zakazování a mazání souborů cookie naleznete v návodu a/nebo pomocí funkce nápovědy vašeho prohlížeče.

Was ist klima­gerechtig­keit und warum ist sie wichtig?

Die Klimakrise betrifft uns alle, aber nicht gleichermaßen. Durch Hitzewellen, zerstörerisches Wetter, steigenden Meeresspiegel und historische Hungersnöte trifft die Klimakrise die Menschen am härtesten, die am wenigsten für das Problem verantwortlich sind und aufgrund von Unterdrückung und Diskriminierung am wenigsten Mittel haben, um sich vor den Auswirkungen zu schützen. Das ist nicht gerecht.

Die von der Klimakrise betroffenen Bevölkerungsgruppen brauchen Geld und Unterstützung. Zum Beispiel für den Wiederaufbau von Häusern und Krankenhäusern oder um Menschen zu helfen, die nach einem Wirbelsturm ihre Lebensgrundlage verloren haben. Ein internationaler Fonds zur Bewältigung der Verluste und Schäden, die durch den Klimawandel verursacht sind, ist ein erster Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit.

Klima-ungerechtig­keit

Klima­gerechtig­keit

Mi az éghajlati igazságosság és miért fontos?

A klímaválság mindannyiunkat érint, de nem egyenlően. Kánikulák, pusztító időjárás, tengerszint-emelkedés és történelmi éhínség által. A klímaválság azokat érinti a legjobban, akik a legkevésbé felelősek a problémáért és legkevésbé vannak ellátva, az elnyomás és diszkrimináció miatt, ahhoz, hogy megvédjék magukat a behatásoktól. Ez az éghajlati igazságtalanság.

A klímaválsággal sújtott frontvonalban lévő közösségeknek pénzre és támogatásra van szükségük. Például otthonok és kórházak újraépítésére vagy olyan emberek kompenzálására, akik elvesztették megélhetésüket egy ciklon után. Az első lépés a klíma egyenlőség felé egy elkülönített, nemzetközi alap lenne a frontvonalban lévő közösségek számára, hogy megbirkózzanak az éghajlatváltozás legrosszabb behatásai miatt keletkezett veszteségekkel és károkkal.

ÉGHAJLATI IGAZSÁGTALANSÁG

ÉGHAJLATI IGAZSÁGOSSÁG

Co je klimatická spravedlnost a proč na ní záleží

Klimatická krize se dotýká nás všech, ale ne stejnou měrou. Vlny veder, ničivé počasí, stoupající hladina moří a hladomory. Klimatická krize nejvíce zasahuje lidi, kteří za tento problém nesou nejmenší odpovědnost a kteří mají kvůli diskriminaci nejméně prostředků na to, aby se před dopady krize chránili. To je klimatická nespravedlnost.

Lidé v první linii klimatické krize potřebují finance a podporu. Například na obnovu domů a nemocnic nebo jako kompenzace za to, že po cyklonu přišli o živobytí. Zavedení mezinárodního finančního fondu pro komunity v první linii, které se vyrovnávají se ztrátami a škodami způsobenými nejhoršími dopady změny klimatu, je prvním krokem na cestě ke klimatické spravedlnosti.

KLIMATICKÁ NESPRAVEDLNOST

KLIMATICKÁ SPRAVEDLNOST