Prohlášení o ochraně osobních údajů

Všeobecné

Stránka Sparkachange.eu je vlastněna společností Oxfam Novib. Za zpracování osobních údajů, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, odpovídá Oxfam Novib se sídlem v nizozemském Haagu. To zahrnuje webové stránky a služby provozované nebo poskytované společností Oxfam Novib.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Webové stránky: www.oxfamnovib.nl
Adresa: Mauritskade 9 – 2514 HD Den Haag – Nizozemsko
Dotazy zasílejte na: NLD.EC-DEAR@oxfamnovib.nl

1. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Oxfam Novib zpracovává vaše osobní údaje, protože používáte naše služby a/nebo protože nám tyto informace sami poskytujete.

Níže najdete přehled osobních údajů, které zpracováváme:

• Jméno a příjmení
• Organizace
• Údaje o adrese
• Telefonní číslo
• E-mailová adresa

2. ZVLÁŠTNÍ A/NEBO CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Naše webové stránky a/nebo služby nemají v úmyslu shromažďovat údaje o návštěvnících webových stránek mladších 16 let, pokud k tomu nemají souhlas rodičů nebo opatrovníka. Nemůžeme však ověřit, zda je návštěvník starší 16 let. Doporučujeme proto, aby se rodiče podíleli na online aktivitách svých dětí a zabránili tak shromažďování údajů o dětech bez souhlasu rodičů. Pokud jste přesvědčeni, že jsme shromáždili osobní údaje o nezletilé osobě bez takového souhlasu, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktní stránky a my tyto údaje odstraníme.

3. ZA JAKÝM ÚČELEM A NA JAKÉM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Oxfam Novib zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

• Zasílání našeho newsletteru.
• Abychom vám mohli zavolat nebo poslat e-mail, pokud je to nezbytné pro výkon našich služeb.
• Abychom vás mohli informovat o změnách v našich službách.
• Abychom vás mohli informovat o našich službách.

Oxfam Novib zpracovává osobní údaje také v případě, že jsme k tomu povinni ze zákona, například údaje, které potřebujeme pro naše daňové přiznání.

4. JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Společnost Oxfam Novib uchovává vaše osobní údaje tak dlouho, jak je to nezbytné v souvislosti s účelem, pro který jsou informace zpracovávány, nebo dokud existuje platný důvod pro uchovávání vašich osobních údajů. Například pro splnění zákonných povinností.

Pokud chcete požádat, abychom vaše registrační údaje již nepoužívali k poskytování služeb, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktní stránky.

5. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S TŘETÍMI STRANAMI

Existuje řada důvěryhodných třetích stran, se kterými můžeme sdílet vaše osobní údaje. Patří mezi ně např:

Orgány činné v trestním řízení nebo státní orgány, pokud podnikly právní kroky, na jejichž základě nás požádaly o zpřístupnění těchto údajů.
Externí poskytovatelé služeb společnosti Oxfam Novib, například nástroje pro webovou analýzu od společnosti Google.
Sociální sítě. Pokud jste během návštěvy našich webových stránek přihlášeni na některé z těchto sociálních sítí nebo komunikujete prostřednictvím některého ze sociálních pluginů, může sociální síť na základě vašeho nastavení ochrany osobních údajů přidat tyto údaje do vašeho příslušného profilu na této síti. Pokud chcete takovému sdílení svých údajů zabránit, odhlaste se před návštěvou nebo používáním našich stránek ze své sociální sítě. Pokud je to možné, můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů. Podrobné informace o shromažďování a předávání osobních údajů, o tom, jaká máte práva a jak můžete upravit příslušná nastavení ochrany osobních údajů podle svých potřeb, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů těchto sociálních sítí.

Další situace
Vaše osobní údaje můžeme sdílet také v následujících situacích:
Pokud to vyžadují zákony a/nebo státní orgány.

6. SOUBORY COOKIE NEBO PODOBNÉ TECHNIKY, KTERÉ POUŽÍVÁME

Viz naše zásady používání souborů cookie.

7. PŘEZKOUMÁNÍ, ÚPRAVA NEBO ODSTRANĚNÍ ÚDAJŮ

Máte právo na kontrolu, opravu nebo odstranění svých osobních údajů. Kromě toho máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností Oxfam Novib a máte právo na přenositelnost údajů.

Žádost o přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos údajů nebo žádost o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů či námitku proti zpracování osobních údajů můžete zaslat na naší kontaktní stránce.

Abychom měli jistotu, že jste žádost o nahlédnutí podali vy, žádáme vás, abyste spolu s žádostí zaslali kopii dokladu totožnosti. V této kopii prosím začerněte svou pasovou fotografii, MRZ (strojově čitelná zóna, proužek s čísly ve spodní části pasu), číslo pasu a číslo občanského průkazu (BSN). Je to z důvodu ochrany vašeho soukromí. Na vaši žádost odpovíme co nejrychleji, nejpozději do čtyř týdnů.

Společnost Oxfam Novib by vás také ráda upozornila, že máte možnost podat stížnost u národního dozorového orgánu, nizozemského úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. WEBOVÉ STRÁNKY JINÝCH STRAN

Na webových stránkách společnosti Oxfam Novib můžete najít odkazy na jiné webové stránky. Oxfam Novib neodpovídá za způsob, jakým tyto stránky nakládají s osobními údaji. Přečtěte si prosím prohlášení o ochraně osobních údajů na stránkách, které navštěvujete.

9. JAK CHRÁNÍME OSOBNÍ ÚDAJE

Oxfam Novib bere ochranu vašich osobních údajů vážně a přijímá vhodná opatření, aby zabránil jejich zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nežádoucímu zveřejnění a neoprávněným změnám. Pokud máte dojem, že vaše údaje nejsou řádně zabezpečeny nebo existují náznaky jejich zneužití, kontaktujte nás prostřednictvím naší kontaktní stránky.

ZMĚNY

Oxfam Novib si vyhrazuje právo provádět změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Proto prosím pravidelně kontrolujte toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste zjistili nejnovější zásady ochrany osobních údajů společnosti Oxfam Novib.

Datum
9. září 2022

Was ist klima­gerechtig­keit und warum ist sie wichtig?

Die Klimakrise betrifft uns alle, aber nicht gleichermaßen. Durch Hitzewellen, zerstörerisches Wetter, steigenden Meeresspiegel und historische Hungersnöte trifft die Klimakrise die Menschen am härtesten, die am wenigsten für das Problem verantwortlich sind und aufgrund von Unterdrückung und Diskriminierung am wenigsten Mittel haben, um sich vor den Auswirkungen zu schützen. Das ist nicht gerecht.

Die von der Klimakrise betroffenen Bevölkerungsgruppen brauchen Geld und Unterstützung. Zum Beispiel für den Wiederaufbau von Häusern und Krankenhäusern oder um Menschen zu helfen, die nach einem Wirbelsturm ihre Lebensgrundlage verloren haben. Ein internationaler Fonds zur Bewältigung der Verluste und Schäden, die durch den Klimawandel verursacht sind, ist ein erster Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit.

Klima-ungerechtig­keit

Klima­gerechtig­keit

Mi az éghajlati igazságosság és miért fontos?

A klímaválság mindannyiunkat érint, de nem egyenlően. Kánikulák, pusztító időjárás, tengerszint-emelkedés és történelmi éhínség által. A klímaválság azokat érinti a legjobban, akik a legkevésbé felelősek a problémáért és legkevésbé vannak ellátva, az elnyomás és diszkrimináció miatt, ahhoz, hogy megvédjék magukat a behatásoktól. Ez az éghajlati igazságtalanság.

A klímaválsággal sújtott frontvonalban lévő közösségeknek pénzre és támogatásra van szükségük. Például otthonok és kórházak újraépítésére vagy olyan emberek kompenzálására, akik elvesztették megélhetésüket egy ciklon után. Az első lépés a klíma egyenlőség felé egy elkülönített, nemzetközi alap lenne a frontvonalban lévő közösségek számára, hogy megbirkózzanak az éghajlatváltozás legrosszabb behatásai miatt keletkezett veszteségekkel és károkkal.

ÉGHAJLATI IGAZSÁGTALANSÁG

ÉGHAJLATI IGAZSÁGOSSÁG

Co je klimatická spravedlnost a proč na ní záleží

Klimatická krize se dotýká nás všech, ale ne stejnou měrou. Vlny veder, ničivé počasí, stoupající hladina moří a hladomory. Klimatická krize nejvíce zasahuje lidi, kteří za tento problém nesou nejmenší odpovědnost a kteří mají kvůli diskriminaci nejméně prostředků na to, aby se před dopady krize chránili. To je klimatická nespravedlnost.

Lidé v první linii klimatické krize potřebují finance a podporu. Například na obnovu domů a nemocnic nebo jako kompenzace za to, že po cyklonu přišli o živobytí. Zavedení mezinárodního finančního fondu pro komunity v první linii, které se vyrovnávají se ztrátami a škodami způsobenými nejhoršími dopady změny klimatu, je prvním krokem na cestě ke klimatické spravedlnosti.

KLIMATICKÁ NESPRAVEDLNOST

KLIMATICKÁ SPRAVEDLNOST