O nás

Naše proč

Změna klimatu nemá hranice a týká se nás všech. Obzvlášť bolestně dopadá na ty, kteří žijí v chudších zemích, protože systém, ve kterém na naší planetě fungujeme, je nerovný. Extrémní počasí, sucho a stoupající hladina moří navíc stále častěji nutí lidi opustit své živobytí a domovy.

S ubývajícícm množstvím zdrojů, na které se lze spolehnout, je přežití a zotavování se z těchto katastrof stále obtížnější. Ženy a dívky jsou postiženy nejvíce, protože sociální, politické a kulturní systémy umlčují jejich hlasy a omezují jejich přístup ke zdrojům a příležitostem, které potřebují, aby mohly čelit změně klimatu a přizpůsobit se jí.

Změna klimatu je všude kolem nás, ale její nedopadá na všechny stejnou měrou. A ti, kteří jsou jejími dopady postiženi nejvíce, se o ni přičinili nejméně.

Cop round up
WECF Climate Justice Needs Young Feminists
WECF Climate Justice Needs Young Feminists
WECF Climate Justice Needs Young Feminists
Activist meets Rutte

NAŠE JAK

Mladí lidé inspirovaní nadějí a vybavení účinnými nástroji a skvělými znalostmi se snaží proti nerovným systémům, které způsobují změnu klimatu a nespravedlnost, bojovat. Dělají tak jako součást svých komunit, ale i společně s dalšími mladými lidmi po celé Evropě. V boji proti nerovným systémům, které jsou příčinou klimatických změn a nespravedlnosti, i malé činy znamenají mnoho.

NAŠE VÝZVA K AKCI

Stačí jen malá jiskra – postnout nápad na sociální média, zahájit debatu, najít komunitu, vysadit zahradu, sáhnout po udržitelnějším řešení, podepsat petici, hlasovat ve volbách, připojit se ke stávce nebo protestu. Chceš skutečnou změnu systému pro spravedlivou a udržitelnou budoucnost pro všechny lidi a naši planetu. Tak si o ni řekni! Každý z nás se může podílet na boji proti změně klimatu a nespravedlnosti.

Všichni se můžeme zasadit o změnu k lepšímu.

Action Earth day
Earth day actions

KONSORCIUM SPARK A PARTNEŘI

SPARK je projekt realizovaný různorodým konsorciem složeným z 20 organizací z 13 evropských zemí, které společně usilují o klimatickou spravedlnost. Činíme tak zvyšováním povědomí, navyšováním kapacit a usnadňováním občanům EU, zejména mladým lidem, pracovat na tvorbě veřejné podpory pro ambiciózní a genderově spravedlivá politická rozhodnutí v oblasti změny klimatu a rozvoje v souladu s Agendou 2030.

Vzhledem k tomu, že ženy a dívky jsou často postiženy změnou klimatu neúměrně více, než ostatní, a často se na ně v důsledku nerovného postavení nemyslí při vytváření adaptačních strategií, usiluje SPARK o takovou systémovou transofrmaci, v jejímž jádru bude opravdová genderové spravedlnost.

Projekt SPARK vznikl a pokračuje s finanční podporou Evropské unie prostřednictvím programu EC-DEAR (Development Education and Awareness Raising).

BELGIE

11.11.11

11.11.11 je Koalice pro mezinárodní solidaritu. Ve Flandrech (nizozemsky mluvící část Belgie) sdružují asi 60 nevládních organizací, odborů, hnutí a různých solidárních skupin a více než 20 000 dobrovolníků, aby uskutečnili změnu. 11.11.11 jsou součástí celosvětové sítě, která spojuje úsilí o dosažení jednoho společného cíle: spravedlivý svět bez vykořisťování.

ITÁLIE

Logo ICN

ICN

Italská klimatická síť byla založena s cílem prosazovat boj proti změně klimatu v Itálii prostřednictvím šíření konsolidovaných vědeckých poznatků, podpory povědomí o problematice změny klimatu ve společnosti a monitorování a orientace politických rozhodnutí týkajících se změny klimatu v Itálii.

PORTUGALSKO

ZERO

Společnost ZERO, založená v Portugalsku v roce 2015, věří, že pouze prostřednictvím rovnováhy mezi životním prostředím, společností a ekonomikou bude možné vybudovat sociálně a ekonomicky soudržnější svět při plném respektování přírodních limitů planety. Jejich posláním je učinit z udržitelnosti strukturující prvek veřejných politik, kterých má být dosaženo: NULA fosilních paliv, NULA znečištění, NULA plýtvání zdroji, NULA ničení ekosystémů a biologické rozmanitosti a NULA sociální a ekonomické nerovnosti.

NĚMECKO

Logo Oxfam Deutschland

OXFAM NĚMECKO

Oxfam je celosvětové hnutí lidí, kteří bojují proti nerovnosti s cílem ukončit chudobu a nespravedlnost. Napříč regiony, od místních až po globální, spolupracujeme s lidmi, abychom přinesli trvalou změnu.
Naše práce je založena na závazku univerzálnosti lidských práv. Poháněni rozmanitostí a opírající se o důkazy a zkušenosti se stavíme na stranu boje proti chudobě a nespravedlnosti všude na světě. Všechny naše analýzy, akce a interakce se řídí feministickými přístupy.

BULGARIA

Za Zemiata

Za Zemiata /ЗА ЗЕМЯТА je organizace spojující úsilí lidí odhodlaných pracovat na vytvoření ekologicky šetrného a rovného života na naší planetě, který vylučuje vykořisťování lidí a přírody.

ROMANIA

ART

ART je od roku 2013 rumunským národním HUBem Sítě přechodu, organizace, jejímž cílem je inspirovat, povzbuzovat, propojovat a školit komunity, jak uznají za vhodné, a realizovat iniciativy přechodu v reakci na současné globální výzvy

NIZOZEMSKO

Logo Oxfam Novib

Oxfam Novib

Oxfam je celosvětové hnutí lidí, kteří bojují proti nerovnosti s cílem ukončit chudobu a nespravedlnost. Napříč regiony, od místních až po globální, spolupracujeme s lidmi, abychom přinesli trvalou změnu.
Naše práce je založena na závazku univerzálnosti lidských práv. Poháněni rozmanitostí a opírající se o důkazy a zkušenosti se stavíme na stranu boje proti chudobě a nespravedlnosti všude na světě. Všechny naše analýzy, akce a interakce se řídí feministickými přístupy.

MAĎARSKO

NSC-FoE Hungary

Posláním Národní společnosti ochránců přírody (NSC), která sdružuje více než 100 maďarských členských skupin, je komplexní ochrana přírody a podpora udržitelného rozvoje. Naše zásady jsou radikální: chceme upozorňovat rozhodující činitele a občany na příčiny problémů životního prostředí, a to pořádáním kampaní, odborných akcí, hloubkových studií a publikací a cíleným lobbingem.

ČESKÁ REPUBLIKA

CDE

Centrum pro dopravu a energetiku je organizace, která se zaměřuje na dopady dopravy a energetiky na životní prostředí, zejména na klima. Svůj cíl vidíme v budování a posilování široké platformy skupin a jednotlivců, kteří mají zájem usilovat o udržitelnou budoucnost.

FRANCIE

Logo Oxfam France

Oxfam France

Oxfam je celosvětové hnutí lidí, kteří bojují proti nerovnosti s cílem ukončit chudobu a nespravedlnost. Napříč regiony, od místních až po globální, spolupracujeme s lidmi, abychom přinesli trvalou změnu.
Naše práce je založena na závazku univerzálnosti lidských práv. Poháněni rozmanitostí a opírající se o důkazy a zkušenosti se stavíme na stranu boje proti chudobě a nespravedlnosti všude na světě. Všechny naše analýzy, akce a interakce se řídí feministickými přístupy.

GLOBÁLNÍ

Logo Oxfam International

Oxfam International

Oxfam je celosvětové hnutí lidí, kteří bojují proti nerovnosti s cílem ukončit chudobu a nespravedlnost. Napříč regiony, od místních až po globální, spolupracujeme s lidmi, abychom přinesli trvalou změnu.
Naše práce je založena na závazku univerzálnosti lidských práv. Poháněni rozmanitostí a opírající se o důkazy a zkušenosti se stavíme na stranu boje proti chudobě a nespravedlnosti všude na světě. Všechny naše analýzy, akce a interakce se řídí feministickými přístupy.

BELGIE

Logo Oxfam Brussel

Oxfam Belgium

Oxfam je celosvětové hnutí lidí, kteří bojují proti nerovnosti s cílem ukončit chudobu a nespravedlnost. Napříč regiony, od místních až po globální, spolupracujeme s lidmi, abychom přinesli trvalou změnu.
Naše práce je založena na závazku univerzálnosti lidských práv. Poháněni rozmanitostí a opírající se o důkazy a zkušenosti se stavíme na stranu boje proti chudobě a nespravedlnosti všude na světě. Všechny naše analýzy, akce a interakce se řídí feministickými přístupy.

FRANCIE

CliMates

CliMates je mezinárodní laboratoř nápadů a akcí, která sdružuje dobrovolníky, studenty a mladé profesionály v oblasti klimatu. Cílem naší nevládní organizace je čelit výzvě změny klimatu.

EVROPA

Ecolise

ECOLISE, evropská síť komunitně vedených iniciativ v oblasti změny klimatu a udržitelnosti, je koalicí členských organizací, které se zabývají propagací a podporou místních komunit v celé Evropě v jejich úsilí o vytvoření cest k udržitelné budoucnosti.

Spojené království

Climate Outreach

Climate Outreach je tým sociálních vědců a odborníků na komunikaci, kteří se věnují rozšiřování a prohlubování zapojení veřejnosti do problematiky změny klimatu. Prostřednictvím výzkumu, praktických příruček a poradenských služeb pomáháme organizacím zapojit i jiné publikum než jen to, které je obvykle podezřelé. Zaměřujeme se na budování a udržování mezispolečenské podpory pro opatření v oblasti klimatu, překonávání politické polarizace a přeměnu obav v činy. Máme téměř dvě desetiletí zkušeností se spoluprací s řadou mezinárodních partnerů, včetně vlád, mezinárodních orgánů, médií a charitativních organizací.

Spojené království

Logo Oxfam

Oxfam GB

Oxfam je celosvětové hnutí lidí, kteří bojují proti nerovnosti s cílem ukončit chudobu a nespravedlnost. Napříč regiony, od místních až po globální, spolupracujeme s lidmi, abychom přinesli trvalou změnu.
Naše práce je založena na závazku univerzálnosti lidských práv. Poháněni rozmanitostí a opírající se o důkazy a zkušenosti se stavíme na stranu boje proti chudobě a nespravedlnosti všude na světě. Všechny naše analýzy, akce a interakce se řídí feministickými přístupy.

ŠPANĚLSKO

Logo Oxfam Intermon

Oxfam Intermón

Oxfam je celosvětové hnutí lidí, kteří bojují proti nerovnosti s cílem ukončit chudobu a nespravedlnost. Napříč regiony, od místních až po globální, spolupracujeme s lidmi, abychom přinesli trvalou změnu.
Naše práce je založena na závazku univerzálnosti lidských práv. Poháněni rozmanitostí a opírající se o důkazy a zkušenosti se stavíme na stranu boje proti chudobě a nespravedlnosti všude na světě. Všechny naše analýzy, akce a interakce se řídí feministickými přístupy.

BELGIE

CAN Europe

Climate Action Network Europe je přední evropská koalice nevládních organizací bojujících proti nebezpečné změně klimatu. CAN Europe, která má více než 185 členských organizací působících ve 38 evropských zemích, zastupuje přes 1 700 nevládních organizací a více než 40 milionů občanů a prosazuje udržitelné politiky v oblasti klimatu, energetiky a rozvoje v celé Evropě.

LATVIE

Logo Zala briviba

Zelená svoboda

Zelená svoboda (lotyšsky Zaļā brīvība) je organizace, jejímž posláním je přispívat k rozvoji společnosti, v níž lidé žijí v harmonii mezi sebou a s životním prostředím. Zaměřuje se na zvyšování povědomí o sociálních a environmentálních důsledcích současných trendů v oblasti konzumerismu, obchodu a globalizace, na posilování postavení lidí, aby mohli činit smysluplná rozhodnutí spojená přímo i nepřímo s jejich životy, a na odpor proti zneužívání moci.

NIZOZEMSKO/­CELÝ SVĚT

WECF International

Women Engage for a Common Future (WECF) je síť usilující o genderově spravedlivou a zdravou planetu pro všechny. Naši mezinárodní síť tvoří více než 150 ženských organizací a organizací občanské společnosti, které realizují projekty v 50 zemích. Věříme, že udržitelná budoucnost a životní prostředí potřebují komplexní řešení odrážející životy lidí v terénu.

KONTAKT

Máš dotaz? Napiš nám!

Contact – CS

Was ist klima­gerechtig­keit und warum ist sie wichtig?

Die Klimakrise betrifft uns alle, aber nicht gleichermaßen. Durch Hitzewellen, zerstörerisches Wetter, steigenden Meeresspiegel und historische Hungersnöte trifft die Klimakrise die Menschen am härtesten, die am wenigsten für das Problem verantwortlich sind und aufgrund von Unterdrückung und Diskriminierung am wenigsten Mittel haben, um sich vor den Auswirkungen zu schützen. Das ist nicht gerecht.

Die von der Klimakrise betroffenen Bevölkerungsgruppen brauchen Geld und Unterstützung. Zum Beispiel für den Wiederaufbau von Häusern und Krankenhäusern oder um Menschen zu helfen, die nach einem Wirbelsturm ihre Lebensgrundlage verloren haben. Ein internationaler Fonds zur Bewältigung der Verluste und Schäden, die durch den Klimawandel verursacht sind, ist ein erster Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit.

Klima-ungerechtig­keit

Klima­gerechtig­keit

Mi az éghajlati igazságosság és miért fontos?

A klímaválság mindannyiunkat érint, de nem egyenlően. Kánikulák, pusztító időjárás, tengerszint-emelkedés és történelmi éhínség által. A klímaválság azokat érinti a legjobban, akik a legkevésbé felelősek a problémáért és legkevésbé vannak ellátva, az elnyomás és diszkrimináció miatt, ahhoz, hogy megvédjék magukat a behatásoktól. Ez az éghajlati igazságtalanság.

A klímaválsággal sújtott frontvonalban lévő közösségeknek pénzre és támogatásra van szükségük. Például otthonok és kórházak újraépítésére vagy olyan emberek kompenzálására, akik elvesztették megélhetésüket egy ciklon után. Az első lépés a klíma egyenlőség felé egy elkülönített, nemzetközi alap lenne a frontvonalban lévő közösségek számára, hogy megbirkózzanak az éghajlatváltozás legrosszabb behatásai miatt keletkezett veszteségekkel és károkkal.

ÉGHAJLATI IGAZSÁGTALANSÁG

ÉGHAJLATI IGAZSÁGOSSÁG

Co je klimatická spravedlnost a proč na ní záleží

Klimatická krize se dotýká nás všech, ale ne stejnou měrou. Vlny veder, ničivé počasí, stoupající hladina moří a hladomory. Klimatická krize nejvíce zasahuje lidi, kteří za tento problém nesou nejmenší odpovědnost a kteří mají kvůli diskriminaci nejméně prostředků na to, aby se před dopady krize chránili. To je klimatická nespravedlnost.

Lidé v první linii klimatické krize potřebují finance a podporu. Například na obnovu domů a nemocnic nebo jako kompenzace za to, že po cyklonu přišli o živobytí. Zavedení mezinárodního finančního fondu pro komunity v první linii, které se vyrovnávají se ztrátami a škodami způsobenými nejhoršími dopady změny klimatu, je prvním krokem na cestě ke klimatické spravedlnosti.

KLIMATICKÁ NESPRAVEDLNOST

KLIMATICKÁ SPRAVEDLNOST