Mladí lidé promluvili na summitu hlav Států EU a Afriky

Kolik mladých lidí dostane v životě příležitost dát světovým lídrům najevo, co si myslí o jejich nečinnosti v otázce změny klimatu? Mladá klimatická aktivistka Viviane Ogou měla to štěstí a byla vybrána, aby zastupovala mladé lidi z Afriky a Evropy.

Jednala jménem všech mladých lidí s osobnostmi, jako je evropská komisařka pro mezinárodní partnerství (Jutta URPILAINEN), zvláštní zástupkyně EU pro Sahel (Emanuela Del Re) a několik evropských a afrických ministrů zahraničních věcí a životního prostředí. Právě před nimi vystoupila Viviane s výjimečným projevem, v němž přednesla klíčová poselství o tom, jak docílit sociálně ohleduplné, ale rychlé, zelené transformace.

Was ist klima­gerechtig­keit und warum ist sie wichtig?

Die Klimakrise betrifft uns alle, aber nicht gleichermaßen. Durch Hitzewellen, zerstörerisches Wetter, steigenden Meeresspiegel und historische Hungersnöte trifft die Klimakrise die Menschen am härtesten, die am wenigsten für das Problem verantwortlich sind und aufgrund von Unterdrückung und Diskriminierung am wenigsten Mittel haben, um sich vor den Auswirkungen zu schützen. Das ist nicht gerecht.

Die von der Klimakrise betroffenen Bevölkerungsgruppen brauchen Geld und Unterstützung. Zum Beispiel für den Wiederaufbau von Häusern und Krankenhäusern oder um Menschen zu helfen, die nach einem Wirbelsturm ihre Lebensgrundlage verloren haben. Ein internationaler Fonds zur Bewältigung der Verluste und Schäden, die durch den Klimawandel verursacht sind, ist ein erster Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit.

Klima-ungerechtig­keit

Klima­gerechtig­keit

Mi az éghajlati igazságosság és miért fontos?

A klímaválság mindannyiunkat érint, de nem egyenlően. Kánikulák, pusztító időjárás, tengerszint-emelkedés és történelmi éhínség által. A klímaválság azokat érinti a legjobban, akik a legkevésbé felelősek a problémáért és legkevésbé vannak ellátva, az elnyomás és diszkrimináció miatt, ahhoz, hogy megvédjék magukat a behatásoktól. Ez az éghajlati igazságtalanság.

A klímaválsággal sújtott frontvonalban lévő közösségeknek pénzre és támogatásra van szükségük. Például otthonok és kórházak újraépítésére vagy olyan emberek kompenzálására, akik elvesztették megélhetésüket egy ciklon után. Az első lépés a klíma egyenlőség felé egy elkülönített, nemzetközi alap lenne a frontvonalban lévő közösségek számára, hogy megbirkózzanak az éghajlatváltozás legrosszabb behatásai miatt keletkezett veszteségekkel és károkkal.

ÉGHAJLATI IGAZSÁGTALANSÁG

ÉGHAJLATI IGAZSÁGOSSÁG

Co je klimatická spravedlnost a proč na ní záleží

Klimatická krize se dotýká nás všech, ale ne stejnou měrou. Vlny veder, ničivé počasí, stoupající hladina moří a hladomory. Klimatická krize nejvíce zasahuje lidi, kteří za tento problém nesou nejmenší odpovědnost a kteří mají kvůli diskriminaci nejméně prostředků na to, aby se před dopady krize chránili. To je klimatická nespravedlnost.

Lidé v první linii klimatické krize potřebují finance a podporu. Například na obnovu domů a nemocnic nebo jako kompenzace za to, že po cyklonu přišli o živobytí. Zavedení mezinárodního finančního fondu pro komunity v první linii, které se vyrovnávají se ztrátami a škodami způsobenými nejhoršími dopady změny klimatu, je prvním krokem na cestě ke klimatické spravedlnosti.

KLIMATICKÁ NESPRAVEDLNOST

KLIMATICKÁ SPRAVEDLNOST